Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Một ngày...

Sinh nhật CLB Nhân ái... 2 lần... với 2 lần tôi lại có những cảm súc khác nhau...

Với lần 1, tôi phi từ Sài Gòn về HN để làm sao chuẩn bị cho đúng ngày 12.7. Tạ ơn Chúa, mình về đúng ngày, mình đã không nhớ, mình đã chuẩn bị những gì, mình đã làm những gì... nhưng trong mình có 1 niềm vui lạ, lạ lắm, vì chí ít hum đó cũng kha khá người đi, khì khì...

Và lần thứ 2 là hôm nay... Tôi thật sự đã không chuẩn bị trước tâm lý, tôi không biết mình nên làm gì, chỉ là tùy cơ rùi ứng biến, tôi cũng chuẩn bị cùng các em, nhưng đầu tôi trống rỗng... Và trong tôi cũng có một niềm vui lạ, nhưng chắc chắn rằng, nó mạnh mẽ hơn lần một... Bởi tôi lại thấy được nụ cười của các em tôi, thấy được các em chơi hết mình...

Tôi biết rằng, CLB còn rất nhiều hạn chế, nhưng những hạn chế đó rồi sẽ khắc phục được... Bởi... Tôi thấy rằng, trong các em ai ai cũng có nhiệt huyết, ai cũng có một trái tim yêu, chỉ có điều các em chưa "phát huy" hết nó ra.

Một ngày, một chương trình, một sự trải nghiệm... Và tôi lại càng biết rằng, tôi còn quá non, còn quá nhiều "hạn chế" tôi phải tập sửa và sửa dần dần....

Khuyết điểm của  tôi nhiều  vô kể nhưng nhờ  có Nhân Ái sẽ giúp tôi sửa dần dần

Tôi
 Muốn 
nói rằng
Tôi yêu các bạn
Tôi cảm ơn
vì đời đã mang tôi đến gần các bạn
mang tôi đến gần với Nhân Ái.
Ai lớp iu chùn chụt

Không có nhận xét nào: