Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Mẹ


" Mẹ mới ốm đấy, làm mà không liên lạc với bố mẹ,,"
"Đã gọi về cho mẹ chưa, mẹ nói không thấy em gọi về cho mẹ..."

" ‎"...con nhớ ơn vô cùng, mẹ ơi con nhớ ơn vô cùng, tháng năm mẹ ngược xuôi, tần tảo trước lo đợi chúng con,mẹ đứ bao đứa con ra biển rộng con kính yêu vô cùng, mẹ ơi con kính yêu vô cùng, con kính yêu vô cùng, mẹ ơi con kính yêu vô cùng..."

Con thường vô tình, con dường như bất hiếu.. nhưng mẹ ơi dù đi đến đâu con sẽ luôn nhỡ về mẹ yêu, mẹ vãn luôn trọn vẹn trong tim con.

Mẹ ơi

Con xin lỗi mẹ

Ngàn lần con xin lỗi mẹ.

Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Không có nhận xét nào: