Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

Gửi những người anh em

Cát Bụi - Bước đường chúng ta đang đi, dù có khó khăn đến đâu thì vẫn hãy cùng nhau vượt qua các bạn nhé, mình luôn nhớ và yêu các bạn, mình luôn lưu từng khoảnh khắc bên các bạn vào 1 góc nhỏ của trái tim mình. Những chương trình dù có mệt, cười ra nước mắt, nhưng được bên các bạn, được cùng các bạn cố gắng mình hạnh phúc lắm. Rất hạnh phúc.