Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

Một chuyến đi

Cát Bụi - Để chuẩn bị cho chuyến đi tôi đã phải chuẩn bị tâm lí khá nhiều, bởi tôi không biết mình xuống đó sẽ làm gì, liệu lựa chọn của tôi có thật là chính đáng không…