Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

Sự thật...

Sự thật thì ngay lúc này đây tôi muốn khóc, muốn khóc thật to, khóc cho vơi đi bao nỗi nhớ, khóc cho vơi đi cái tủi thân của chính mình. Mọi người đã quá tốt với tôi, nhưng tôi đã làm gì??
Nhớ gia đình...
Nhớ bạn bè,,,
Nhớ những người em...
Và nhớ một người...
Tại sao lại lừa dối nhau? tại sao lại làm thế với tôi? tại sao? tại sao?