Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

Belie...


Sống trọn vẹn. Yêu thương và tha thứ, hi sinh và phục vụ.
Nhìn thẳng về phía trước và tiến bước.
Lạy Ngài xin cho một một trái tim đủ để yêu  thương.

Không có nhận xét nào: