Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Thông báo.

Kính gửi: Các quý ân ân và các bạn

Sau chương trình “Vé Về Tuổi Thơ” cho các em ở Phúc Xá Long Biên,. Số tiền còn dư sau chương trình là 4.681.000. ( Bảng Thu Chi ) Dự định ban đầu của chúng tôi là mở 1 tủ sách cho các em ở dưới đó. Tuy nhiên do 1 số lý do, chúng tôi không thực hiện được kế hoạch này. Chúng tôi rất xin lỗi quý ân nhân và các bạn. Và hiện số tiền đó chúng tôi đã gửi vào Quỳnh Lưu - Nghệ An trong chương trình "Ống gạo Miền Trung - Chia sẻ và yêu thương". Do No-U và những người bạn tổ chức ngày 15 tháng 10 năm 2013.

Xin trân trọng!

1 nhận xét:

Minh Châu Trần nói...

Cảm ơn những tấm lòng thơm thảo vì dân lũ miền Trung, xin Chúa trả công bội hậu cho các bạn